MijnAccorderingsService

Maak een snelle start met MijnAccorderingsService (MAS)

Als u er nog niet aan toe bent om alle communicatie met uw klanten vergaand te digitaliseren, kunt u wel alvast een goede start maken. Met de eenvoudige service van MijnAccorderingsService kunt u financiele documenten voor akkoord aanbieden aan uw klanten. Ook regelt u met MijnAccorderingsService eenvoudig de aangifte van KvK Publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel. Aanlevering volgens het SBR-protocol en via Digipoort (het digitale ontvangstportaal van de overheid) is sinds 1 januari 2014 verplicht. Ook de banken verzoeken u steeds vaker om stukken en rapportages niet meer via e-mail maar via hun eigen digitale ontvangstpoort BIV aan te leveren. Door gebruik te maken van MijnAccorderingsService kunt u hier aan voldoen. De verwachting is dat in 2015 meer communicatie verplicht via digitale ontvangstpoorten gaat verlopen. Als gebruiker van MijnAccorderingsService of MijnAccountantsPortal bent u hier alvast op voorbereid.

MijnAccorderingsService biedt de volgende functionaliteiten:

Accorderingsmanagement

MijnAccorderingsService biedt meer mogelijkheden dan alleen het afhandelen van individuele verzoeken aan uw klanten. U kunt op kantoorniveau overzichten opvragen van de status van alle stukken in het portaal. Zo weet u snel welke documenten u heeft uitgezet bij uw klanten, welke al afgerond zijn en op welke nog actie ondernomen moet worden.
U kunt overzichten opvragen per klant, per status van het document en per periode.
Klanten ontvangen altijd automatisch een bericht als u nieuwe documenten heeft klaargezet. Ook ontvangen ze herinneringen als de termijn voor accordering is verstreken.

Meer weten over MijnAccorderingsService? Neem contact met ons op.

Overige documenten

Naast de XBRL-toepassing is MijnAccorderingService uitstekend geschikt voor het laten accorderen van overige documenten in PDF-formaat. Denk bijvoorbeeld aan de concept jaarrekening, de notulen van de aandeelhoudersvergadering of de voorwaarden voor dienstverlening. Deze documenten plaatst u snel en eenvoudig in het portaal van MijnAccorderingsService waarna uw klant bericht krijgt en kan inloggen om de stukken in te zien en akkoord te geven.

Publicatiestukken

Met behulp van de software CaseWare Financials SBR kunt u publicatiestukken opstellen voor de Kamer van Koophandel. Ook kunt u kredietrapportages maken die worden aangeleverd bij de banken.
Deze documenten biedt u met MijnAccorderingsService eenvoudig aan aan uw klant. Met enkele muisklikken zet u de documenten om in een leesbaar PDF-bestand én in een XBRL-bestand. Beiden plaatst u in de portal van MijnAccorderings Service.
U klant ontvangt direct een bevestiging en logt vervolgens in op de portal. Hij opent de leesbare PDF-versie van het document en accordeert deze. De XBRL-versie van het document wordt daarna automatisch verstuurd naar de digitale ontvangstpoort van de Kamer van Koophandel (Digipoort) of de bank (BIV). U ontvangt hier van een bevestiging.
Wilt u de akkoordverklaring liever anders regelen, dan kunt u MijnAccorderingsService ook alleen als transportkanaal gebruiken.

Kredietrapportages

Met CaseWare Financials SBR kunt u kredietrapportages opstellen die worden aangeleverd bij de banken. De software van CaseWare zet deze om in zowel een leesbaar PDF-bestand als in een XBRL-bestand. U plaatst beide documenten in Mijn Accorderings Service. Uw klant ontvangt bericht en kan inloggen om de PDF-versie van de kredietrapportage te bekijken en goed te keuren. Het XBRL-document wordt daarna automatisch verstuurd naar BIV, de digitale ontvangstpoort van de banken. U ontvangt direct een bevestiging.

Fiscale aangiften

Met MijnAccorderingsService kunt u fiscale aangiftes zoals IB/VPB-aangiftes en OB-aangiftes eenvoudig voor akkoord 'klaarzetten' voor uw klant. Nadat u de aangifte heeft opgesteld in uw fiscale softwareprogramma plaatst u deze in het portaal. Uw klant ontvangt bericht en kan inloggen om akkoord te geven.
Op dit moment is het bij een aantal fiscale softwarepakketten nog niet mogelijk om de geaccordeerde aangifte daarna vanuit Mijn AccorderingsService rechtstreeks te versturen naar het XBRL-portaal van de Belastingdienst (Digipoort). Dat kan wel vanuit het fiscale softwarepakket.
Met sommige pakketten is de aanlevering aan de Belastingdienst wel volledig of geautomatiseerd mogelijk.
MijnAccorderingService heeft op dit moment koppelingen met de pakketten AFAS Fiscaal, Prim@ccount, SDU en Elsevier. Neem contact op met onze accountmanager als u wilt weten wat er met uw fiscale pakket mogelijk is in MijnAccorderingsService.

Demonstratievideo

Vergelijk MijnAccorderingsService met MijnAccountantsPortal
Nieuws